Om

Affärsidé
Med ett innovativt och fräscht koncept inspirera, motivera för att ta med företag och organisationer in i framtiden med relevanta workshops, föreläsningar och föredrag.

Vision 
Relevanta får företag och organisationer att växa genom sina innovativa och processinriktade metoder.

Hållbart företagande  
Företaget bedriver en hållbar verksamhet och är ur ett miljöperspektiv positiv. Relevanta kommer bidra till att fler webbaserade tjänster nyttjas, minska på resandet och utsläpp. Arbetet kommer grunda sig på digitala verktyg och erbjuda ”papperslösa tjänster”.

I övrigt är frågor som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter värderingar och frågor som väger tungt i inom företagets värderingar. Det är mycket som hänger ihop och grunden till utveckling och förändring ligger i att inkludera och se varje individs förmåga och vad den kan bidra med. Mångfald är avgörande för hur företag och organisationer ska kunna attrahera arbetskraft, kunder och utveckla sin egen verksamhet.