Produkter / Tjänster

Digitalisering – att få med sig verksamheten från analogt till digitalt

Upplever ni att er digital transformation går för långsamt? Känner ni att det finns hinder för att ta nya kliv inom digitaliseringen? Är det också så att medarbetarna inom er verksamhet saknar kunskap, är teknikrädda, oroliga att förlora sina jobb? Ja, då har ni ett jobb att göra med att få med dem på er utvecklingsresa!

Relevanta erbjuder föreläsningar, workshops, temadagar och andra insatser för att stötta er i den utvecklingen.

Förändrings- och projektledning

Förändring i verksamheter, projekt och organisationer är numera ett normalt tillstånd. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen i kombination med accelererande omvärldsbehov ställer stora krav på anpassning och ett genomtänkt ledarskap. Men i en förändring uppstår ofta nya processer och reaktioner. Det är viktigt att vara uppmärksam på fällor att undvika och mål att uppnå. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver därför förankring, förberedelse och insikt.

Relevanta erbjuder tjänster inom förändrings- och projektledning i större eller mindre projekt.

Employer Branding

Employer Branding handlar om hur företag uppfattas av nuvarande, tidigare eller framtida anställda. Precis på samma sätt som ett företag alltid har ett eller flera konsumentvarumärken har alla företag alltid ett arbetsgivarvarumärke, vare sig man vill eller inte.

Relevanta hjälper er att ta reda på hur erat företag/organisation uppfattas och hur era medarbetare kommunicerar om företaget vilket är viktigt att känna till för att kunna attrahera nya medarbetare men också för att kunna behålla kompetenta medarbetare inom verksamheten.

Har du en affärs- eller projektidé?

Relevanta hjälper dig att sätta din pitch, att få fram ditt viktiga budskap tydligt och klart! Vi jobbar stegvis och med en hel del feedback. Riktigt roligt jobb!

Feedback

Relevanta erbjuder tjänster i att hjälpa er att utveckla er feedback på arbetsplatsen. Feedback är ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att utveckla medarbetare som i sin tur utvecklar verksamheten och bidrar till högre lönsamhet.

Denna insats bygger på föreläsning, aktivt deltagande och förstås en hel del feedback!