Hoppa till innehållet

Alla blev vi påverkade av Covid-19.

7 juni 2020

Dags att summera, reflektera och blicka framåt. Jag kan tänka mig att samtliga som läser denna artikel kan peka på flera punkter där covid-19 på ett eller annat sätt har påverkat dig och den verksamhet du befinner dig i. Det kan jag och har jag senaste tiden upplevt ett behov av att reformera min kommunikation med befintliga kunder och blivande kunder utifrån förändrade förutsättningar.

I samband med att Coronapandemin "tog över" världen startade jag Relevanta i Norr med huvudspåret att stötta i digitaliseringsresan för olika verksamheter. En stor marknad enligt mig och de marknadsanalyser jag genomfört. Men så över en natt förändrades mångas förutsättningar. FHM rekommendationer var tydliga! Träffas inte, stanna hemma, undvik resor osv. Ja, ni känner igen. Detta innebar att alla som behövde träffa andra hade ett val - digitalt  - vilka många med blandade känslor tag sig an. Sedan gick det snabbt. Nu, några månader senare upplever vi att vi har digitaliserat oss, vi har utvecklat och kompetenshöjt oss inom många digitala tjänster. Sociala medier formligen exploderade av kostnadsfria digitala lunchmöten, webbinarier och föreläsningar. Visst har vi kompetenshöjt oss men jag vill ändå påstå att i den digitala reformationen har vi fortfarande en hel del hemläxa kvar att göra. En digital transformation innebär så mycket mer än att vi övergår till att mötas digitalt istället för IRL. Min reflektion är att det kommer tid när vi blir återigen blir mer mottagna att processa dessa frågor i verksamheter, just nu har vi fullt upp med andra frågor som är mer kopplade till den kris vi fortfarande befinner oss i upplever jag. 

Jag ser ett tydligt behov av att ansvariga chefer, ledare, VD'ar, ledningsgrupper tar tag i sitt eget förändrings-/utvecklingsarbete, i och med covid-19 och ser över hur verksamheten påverkats. Desto mer proaktiv och agerande vi är desto större möjligheter att skapa något nytt, positivt och hållbart för framtiden.  Vi behöver se över vad detta har gett oss för nya förutsättningar att bedriva verksamhet. Vi behöver rita vår nya karta, ta med oss det goda och se hur vi kan på ett mer anpassat, hållbart, ekonomiskt och tillgängligt sätt bedriva våra verksamheter framgent. Ett exempel jag tänker på är hur kommer besöksnäringen påverkas på kort och på lång sikt? Hur kommer resandet och nyttjandet av anläggningar se ut? Ja dessa och många andra strategiska frågor hoppas jag att vi kan samlas kring och hitta gynnsamma samarbeten inom. 

Världen är föränderlig och det behöver vi också vara för att överleva!

Klicka gärna vidare på min uppdaterade hemsida och läs mer! Ta kontakt om du söker en samarbetspartner där vi tillsammans tar tag i just din eller er framtid! 

 

Fler artiklar

By Formsmedjan. Powered by Yago