Hoppa till innehållet

Lyft perspektivet! Kompetensförsörjning - så mycket mer än rekrytering!

3 maj 2021

Lyft perspektivet! Kompetensförsörjning - så mycket mer än rekrytering!

När den största glädjeyran över Norrbottens framgångar börjar landa och vi börjar förstå och inse vilka konsekvenser investeringarna innebär är det hög tid att börja rita upp vår nya spelplan. Fyra centrala områden är identifierade att tillsammans skapa strategier och handlingsplaner för: Infrastruktur, Leva & Bo, Näringsliv och Kompetensförsörjning. Dessa områden har många gemensamma nämnare och beroendeskap. Mycket behöver gå hand i hand i en samplanering.

Strategisk kompetensförsörjning

När det kommer till Kompetensförsörjning följer många utmaningar. Norrbotten har sedan flera år tillbaka landets lägsta arbetslöshet och flera tydliga trånga sektorer. Stora pensionsavgångar inom framförallt offentlig sektor med rekryteringssvårigheter inom skola, vård och omsorg. Inom bygg- och transportsektorn har vi sedan tidigare brist inom flera yrkesområden. Nya verksamheter kräver nya kompetenser som behövs identifieras och också hur vi ska fylla på med den kompetensen. Detta arbete behöver göras strukturerat och strategiskt och är ingen qvick fix. Stöd och hjälp finns att få och utifrån vetenskapliga studier finns ett antal punkter varje enskild organisation och enskilt företag behöver ha koll på:

  • Du som företagsledare känner du till vilka förändringar ni står inför? (Omvärldsutveckling och verksamhetsplan)
  • Vet du vilka kompetenser företaget kommer behöva? (Kompetenskrav)
  • Har du koll på vilka kompetenser ni har just nu? (Nuläge)
  • Har du en plan för var du hittar den kompetens ni kommer behöva? (Analys och utvecklingsplan)
  • Följer du upp, är ni på rätt väg? (Uppföljning, stämmer planen?)

Attraktiv arbetsgivare

För att attrahera ny kompetent personal och för att behålla befintlig personal behöver ni ta reda på hur ni uppfattas både internt och externt. Utifrån ett antal framgångsfaktorer som identifierats i samarbete med några av länets framgångsrika företag får du med en genomlysning fram ditt nuläge i styrkor och utmaningar. Här nämner vi några av framgångsfaktorerna:

  • Coachande ledarskap
  • Värdegrund, företagskultur
  • Intern kommunikation
  • Hållbarhet och miljö
  • Ny teknik

”Kannibalism” på arbetsmarknaden

Många aktörer befarar redan nu att trycket på arbetskraft kan leda till kannibalism på arbetsmarknaden. Arbetsgivare kommer använda lön, anställningsvillkor, förmåner som tjänstebilar osv som konkurrensmedel. Frågan är hur långt är vi beredd att gå? Vad händer när vi nått taket? Vad ska vi då erbjuda? Det här scenariot vill förmodligen ingen egentligen se. Vi har ett gemensamt ansvar i denna fråga och det är bara vi själva som kan avgöra hur långt vi låter detta gå.

Konkurrens är viktig, olika företag och organisationer passar olika människor på olika sätt. Men när rekrytering handlar mer om budgivning är risken stor att både arbetsgivare och kandidater tappar sin trovärdighet. Trovärdighet, tillit, tydlighet och trygghet kommer till sist påverka hur vi lyckas med vår egen kompetensförsörjning. Att börja med sig själv ger bättre förutsättningar att styra till det resultat du önskar. 

Det här är några tankar kring vad varje enskilt företag behöver reflektera över och hur ni uppfattas som företag och arbetsgivare? Ta tag i de utmaningar ni har och se till att ni har en plan framåt! 

 

 

Fler artiklar

By Formsmedjan. Powered by Yago