Hoppa till innehållet

Om oss

Relevanta startades och grundades 2020 av Anki Granström - en passionerad förändringsledare med hjärtat i Norrbotten. Med en lång erfarenhet av chefstjänster i olika myndigheter på såväl statlig som regional nivå har Relevanta förkroppsligat Ankis livsmission för ett inkluderande ledarskap som ett verktyg till att bidra till hållbar förändring med människan i centrum.

I företaget finns en gedigen erfarenhet från civilsamhället, offentlig sektor, näringsliv och utbildning/akademi vilket gör att ett samarbete med Relevanta blir heltäckande utifrån olika gruppers behov och förutsättningar. 

Vi drivs av passion, delaktighet och engagemang. Genom ett coachande förhållningssätt, tydlig kommunikation och förmåga att få ledare och medarbetare att känna trygghet skapar vi utveckling och förändring.

För vem?

Relevantas kunder är så väl privata företag och offentliga aktörer – alla som kompromisslöst vill utveckla sin verksamhet från insidan för att göra skillnad framåt i verksamheten.

Affärsidé

Relevantas affärsidé är att med innovativa och fräscha koncept inspirera, motivera företag och organisationer in i framtiden. Vi har spetskompetens inom kompetensförsörjning, rekryteringsprocesser, förändringsledning och utbildning. Med passion och engagemang ser vi till att våra kunder klarar sina utmaningar och når sina mål. 

Vision 

Relevantas engagemang utgår från förtroendeingivande aktiviteter – det skapar trovärdighet och bygger attraktiva, framgångsrika och lönsamma företag och verksamheter.  

Hållbart företagande  

De 17 globala målen – agenda 2030 är en ledstjärna i Relevantas arbete. Några av dem tar vi särskilt ansvar för.

Företaget bedriver en hållbar verksamhet. Relevanta kommer bidra till att fler webbaserade tjänster nyttjas så att utsläpp och farlig miljöpåverkan undviks. Uppdragen grundar sig på digitala verktyg och vi erbjuder vissa tjänster på distans. Inom Relevanta står vi för jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Vi inkluderar och ser varje individs förmåga och vad den kan bidra med. 

 

By Formsmedjan. Powered by Yago