Hoppa till innehållet

Om Relevanta

Relevanta startades och grundades 2020 av Anki Granström - en passionerad förändringsledare med hjärtat i Norrbotten. Med en lång erfarenhet av chefstjänster i olika myndigheter på såväl statlig som regional nivå har Relevanta förkroppsligat Ankis livsmission för ett inkluderande ledarskap som ett verktyg till att bidra till hållbar förändring med människan i centrum.

I företaget finns en gedigen erfarenhet från civilsamhället, offentlig sektor, näringsliv och utbildning/akademi vilket gör att ett samarbete med Relevanta blir heltäckande utifrån olika gruppers behov och förutsättningar. 

Vi drivs av passion, delaktighet och engagemang. Genom ett coachande förhållningssätt, tydlig kommunikation och förmåga att få ledare och medarbetare att känna trygghet skapar vi utveckling och framgång.

För vem?

Våra kunder är så väl privata företag och offentliga aktörer – alla som kompromisslöst vill utveckla sin verksamhet från insidan för att göra skillnad framåt i verksamheten.

Affärsidé

Vi bidrar till att företag och organisationer utvecklas och stärker sin verksamheter och sitt varumärke. Det gör vi genom att skapa tillit, transparens och delaktighet. För oss är det viktigt att se tilll varje individs förmågor och förutsättningar. Relevanta arbetar uteslutande med metoder som bygger på ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt och som sätter människan i främsta rummet. 

Vision 

Vi vill bidra till attraktiva och framgångsrika företag genom att skapa insikt om värdet av delaktighet, engagemang och förtroende.

Hållbart företagande  

Agenda 2030 - de 17 globala målen är en viktig ledstjärna i Relevantas arbete. 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Relevanta bidrar till att fler webbaserade tjänster nyttjas så att utsläpp och farlig miljöpåverkan undviks. Uppdragen grundar sig på digitala verktyg och vi erbjuder tjänster på distans. Inom Relevanta står vi för jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Vi inkluderar, ser varje individs förmåga och vad den kan bidra med. 

 

By Formsmedjan. Powered by Yago