Hoppa till innehållet

Ledarstödet

Relevanta erbjuder skräddarsydd professionell ledarskapsutveckling samt coaching för att stärka ledningsgruppen och dig i din roll som ledare. Genom ett coachande förhållningssätt och en lösningsorienterad metodik stödjer jag dig/er i att utveckla ledningsgruppen och få verktyg att hantera utmanande situationer.

Utveckla ledningsgruppen och dig själv i din ledarroll

Jag faciliterar reflektion genom frågeställningar för att hjälpa dig skapa insikt kring de områden där förändring kan vara nödvändig för att du ska bli en starkare ledare, både som enskild ledare och/eller inom en ledningsgrupp. Målet är att främja självinsikt, vilket kräver både förutsättningar och vilja från individen.

Arbetet utförs genom workshops och möjlighet till individuell coaching, med möten på plats eller digitalt samt via email och telefon. Jag är alltid närvarande genom hela processen.

Individerna i centrum

Relevanta anpassar alltid upplägg och insatser efter dina specifika behov. Jag tror på att alltid ha människorna i centrum oavsett organisation. Arbetet grundar sig på vetenskapliga teorier och metoder som alltid omsätts till verkliga och konkreta case, med målsättningen att göra ledningsgruppen mer effektiv, skapa en gemensam riktning och öka förståelsen för varandras olikheter.

Kontakta Anki Granström på Relevanta för en dialog kring hur denna tjänst kan anpassas efter just dina specifika behov.

 

Ledarskapsprogrammet

Relevantas ledarskapsprogram fokuserar på dig i din chefsroll. Du är en viktig del i verksamheten, ditt engagemang och din kompetens kommer vara avgörande för hur väl medarbetarna presterar och även hur lojala organisationen de blir. För att bli framgångsrik och attraktiv som organisation behöver vi ha bra koll på det som sker i vår omgivning, på verksamheten och oss själva. Vi behöver också ha ett stort omvärldsperspektiv för att kunna möta både kända och mindre kända förändringar som kommer.  

Vill du veta mer om Ledarskapsprogrammet? 

Klicka här för att ladda ned som PDF

Vi behöver fler modigare ledare och organisationer för att lyckas i en komplex, snabbt föränderlig omgivning och värld. Med ett stort mått av innovation, kreativitet och uthållighet skapar vi de bästa förutsättningarna att nå våra mål.

Fokus Läs mer

Relevantas ledarskapsprogram fokuserar på dig i din chefsroll. Du är en viktig del i verksamheten, ditt engagemang och din kompetens kommer vara avgörande för hur väl medarbetarna presterar och även hur lojala organisationen de blir. För att bli framgångsrik och attraktiv som organisation behöver vi ha bra koll på det som sker i vår omgivning, på verksamheten och oss själva. Vi behöver också ha ett stort omvärldsperspektiv för att kunna möta både kända och mindre kända förändringar som kommer.  

Syfte Läs mer

Relevantas ledarskapsprogram ger dig grundläggande kunskaper om dig själv som ledare samt ökar insikten om hur mänskliga relationer fungerar på en arbetsplats. Under programmet fyller vi på med kunskap, praktiserar olika verktyg och metoder som utvecklar ledarskapet, verksamheten och ökar resultaten.

Mål Läs mer

  • Bidra till handlingskraftiga chefer som berättar vad de gör och gör som de säger
  • Utvecklat ledarskap som ökar medarbetarnas förtroende för ledningen och trivseln på jobbet
  • Ökat mod och trygghet hos cheferna och i ledningsgruppen
  • Leda förändringsprocesser framgångsrikt
  • Utöka sin egen komfortzon

Genomförande Läs mer

Utbildningsinsatsen sträcker sig över en 8-9 månaders period. Den inleds med en personlig intervju i syfte att lära känna varandra, att Relevanta ska få insikt om kunskapsnivå och motivation hos deltagarna - få igång en reflektion om sitt egna ledarskap. Utbildningsinsatsen omfattar totalt sex dagar. Tillsammans med beställaren planeras genomförandet som exempelvis omfattar två heldagar/träff samt något tillfälle med en heldag. Relevanta anpassar upplägget efter beställarens förutsättningar.

Utbildningsledare Läs mer

Anki Granström är kursledare och coachar deltagarna genom hela insatsen. Anki har gedigen erfarenhet som chef på olika nivåer, inom kommunala, statliga och privata verksamheter. Anki har alltid fokus på människan och arbetar målmedvetet med att skapa engagemang och kommittment. Relevanta har sedan uppstarten av företaget arbetat med uppdrag som chefsstöd, ledningsgruppsutveckling, stöd i förändringsprocesser, coachning och kompetensutveckling.
Kontakta Relevanta 070-3174767

Referenser

Expertkunskaper i ledarskap, utrustat oss med strategier och verktyg för daglig verk Läs mer

Mattias Holmén, enhetschef, Älvsbyns kommun ÄO

"Anki har inspirerat vår ledningsgrupp med sitt engagemang och energi, vilket har stärkt både vår sammanhållning och ledarskap. Ankis expertkunskaper i ledarskap har transformerat vår ledningsgrupp, utrustat oss med strategier och verktyg för daglig verksamhet. Ankis noggranna förberedelser och anpassning till våra behov har varit avgörande för vår ledningsgrupps framgång under förändringsarbetet.”

En processledare som tagit ledningsgruppen framåt Läs mer

Miriam Wikström, projektledare Älvsbymodellen, Älvsbyns kommun Social omsorg

Anki Granström har varit ett stöd för att komma framåt som ledningsgrupp, att komma fram till gemensamma mål och öka samverkan. Hon har inspirerat och tagit ledningsgruppen framåt att genomföra förändringsarbeten. Med ett coachande arbetssätt tagit ledningsgruppen och enskilda chefer framåt i arbetet med utveckling och förändringsarbeten i sina arbetsgrupper. Hon har inspirerat arbetsgrupper att vilja arbeta med förändringsarbete kunna se behov av att hitta nuläge och ett nytt önskat nyläge. Anki har varit en processledare som tagit ledningsgruppen framåt, inspirerat, fått alla att lyfta blicken och kunna se helheten. Hon har kunnat få ledningsgruppen att ta på sig ledartröjan för att kunna leda och utveckla med ett nära och coachande ledarskap.

En lång chefserfarenhet och expertis med förändringsarbete Läs mer

Keith Sivenbring, VD New Action Consulting AB

Anki Granström och jag har jobbat tillsammans i uppdrag med ledarskaps- och organisationsutveckling i mer än 10 år. Hon är smart, noggrann och säkerställer alltid att programmets innehåll är relevant och skräddarsytt för den specifika målgruppen. Hon är en skicklig pedagog, grundad i coachande metoder och får med sitt positiva och engagerande sätt deltagarna att verkligen känna sig bekräftade, delaktiga och aktiva i sina egna lärprocesser.

Anki skapar intryck, ser alla och har ett genuint intresse för människors utveckling, vilket deltagarna märker. Hon har en lång chefserfarenhet och har jobbat mycket med förändringsarbete på individ- grupp- och organisationsnivå.

Vid de tillfällen där hon har varit underkonsult till New Action har hon alltid fått mycket goda vitsord med hög kundnöjdhet. Jag vill varmt rekommendera Anki till liknande uppdrag!

Ledarskaps- och organisationsutveckling i mer än 10 år Läs mer

Keith Sivenbring, VD New Action Consulting AB

Anki Granström och jag har jobbat tillsammans i uppdrag med ledarskaps- och organisationsutveckling i mer än 10 år. Hon är smart, noggrann och säkerställer alltid att programmets innehåll är relevant och skräddarsytt för den specifika målgruppen. Hon är en skicklig pedagog, grundad i coachande metoder och får med sitt positiva och engagerande sätt deltagarna att verkligen känna sig bekräftade, delaktiga och aktiva i sina egna lärprocesser.

Anki skapar intryck, ser alla och har ett genuint intresse för människors utveckling, vilket deltagarna märker. Hon har en lång chefserfarenhet och har jobbat mycket med förändringsarbete på individ- grupp- och organisationsnivå.

Vid de tillfällen där hon har varit underkonsult till New Action har hon alltid fått mycket goda vitsord med hög kundnöjdhet. Jag vill varmt rekommendera Anki till liknande uppdrag!

Nylands Städs resultat av Relevantas ledarskapsprogram Läs mer

Ann-Christine Lundqvist, vd Nylands Städ

”Vi på Nylands Städ kan med varm hand rekommendera Relevantas ledarskapsprogram. Våra ledare har fått individuell coachning, som lett till tryggare och säkrare medarbetare, som i sin tur påverkat alla andra medarbetare. Detta har i sin tur medfört ökad omsättning men framför allt en väldigt trivsam arbetsplats med glada medarbetare”

Fler tjänster

Stöd i förändringsprocesser

Relevanta är en erfaren och professionell partner specialiserad på stöd i...

Strategisk kompetensförsörjning

Hur attraktiv är du som arbetsgivare? Varje enskilt företag och organisation...

By Formsmedjan. Powered by Yago